konstblocket.se

Villkor och regler för konstnärer på konstblocket.se

De förhållningsregler och villkor samt information som tillhandahålls här utgör ett avtal mellan dig som medlem/konstnär och Konstblocket.se.
Det är av största vikt att du noga läser igenom de förhållningsregler och villkor som anges här och regelbundet kontrollerar om någon förändring skett.
Det är upp till var medlem att själv kontrollera att de följer regler och villkor på konstblocket.se
Genom att du registrerar dig som medlem på konstblocket.se, garanterar du att du har förstått och samtycker till de förhållningsregler och villkor som beskrivs här.
Medlemskapet
Registrering
Medlem måste vara minst 18 år och kunna ingå ett juridiskt bindande avtal.
För att bli medlem måste korrekt och fullständig information anges under registreringsprocessen.
Varje medlem måste uppge ett alias (valfritt), förnamn, efternamn och e-postadress samt ett lösenord för att bli godkänd som medlem.
Att lämna felaktig information kan leda till uppsägning av medlemskap.
Konto
Medlem är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för sin kontoinformation och lösenord.
Medlem är ansvarig för alla aktiviteter som sker under medlems konto.
Kostnad
Medlemskap på konstblocket.se är kostnadsfritt.
Det kostnadsfria medlemskapet ger varje medlem tillgång till alla gratisfunktioner som finns på konstblocket.se.
Längd
Medlemskapets längd sträcker sig endast tills medlem själv avslutar medlemskapet eller om Konstblocket väljer att avsluta medlems medlemskap.
Vid avslut av medlemskap, tas all information om medlem och medlems konst bort ur konstblockets databas.
Även alla medlems uppladdade konstverk raderas från konstblocket.
Detta innebär att ingen information kan räddas efter avslut.
Medlem som vill avsluta sitt medlemskap kan avsluta medlemskapet då medlem är inloggad under (Profilinställningar/Avsluta medlemskapet).
Donationer
Stöddonation (Gåva)
Varje medlem kan donera till konstblocket.se för att hjälpa konstblocket med vidare utveckling och underhåll av konstblocket.se.
Som tack för donation, blir medlemmar under en period stödmedlemmar.

Som stödmedlem, kan medlem under en period, ladda upp fler konstverk m.m. (mer information om detta hittas då medlem är inloggad under Profilinställningar/Medlemskapet).

Stödmedlemmar godkänner även att deras konstverk visas med länk till konstblocket.se på sidan konstrummet.se.
Konstrummet.se är en del av konstblocket.se och visar endast konst från aktiva stödmedlemar.

Viktigt är att förstå att Stödmedlemskap är inte betalt medlemskap. Det är endast ett tack för att medlem donerat till konstblocket.
Även om eventuella extra funktioner/gränser ges till de som stöttar konstblocket.se genom donation eller annat sätt, betyder inte detta att de eventuella funktioner/gränser är något obligatoriskt för de som donerar/stöttar konstblocket.se.
Alla eventuella funktioner/gränser kan komma att ändras/tas bort. Om detta sker, meddelas detta minst 30 dagar innan detta kommer att ske.
Att donera till konstblocket är för att stötta och INTE en medlemsavgift. De som donerat/stöttat kan ej kräva Konstblocket på ersättning om dessa funktioner/gränser inte skulle fungera eller ändras i framtiden.

Stödmedlem kommer 5 dagar innan periodens slut att meddelas via e-post vilket ger medlem tid att välja om medlem vill fortsätta stötta konstblocket eller ej.
(De som vill stötta konstblocket måste själva donera för varje ny period då detta är helt frivilligt. Ingen möjlighet för automatiskt donation finns i nuläget)

Efter perioden kommer medlem automatiskt att återgå till normal medlem om medlem inte valt att stötta konstblocket.se för en ny period.
Eventuella uppladdade konstverk som överstiger normal medlems gräns vid avslut som stödmedlem, kommer att raderas. Endast de (funktioner/gränser) som ingår som vanlig medlem kommer att fortsätta fungera.

Alla donationer går till utveckling, underhåll av konstblocket.se samt kostnad för serverplats och domän och eventuell reklam.
Medlems galleri / sida
Ansvar
Varje medlem tar själv det fulla ansvaret för det innehåll som publiceras på medlemmens sida / i medlemmens galleri.
Medlem ansvarar för att se till att konstverken som är listat för försäljning på konstblockets webbplats är original och inte gör intrång i tredje parts rättigheter.

Medlem ansvarar för att det inom (1) månad efter registrering alltid finns minst (1) konstverk uppladdat i medlems galleri.
Om så inte är fallet, kan medlems medlemskap avslutas.
Ett meddelande kommer skickas till medlemmar som riskerar att få sina medlemskap uppsagt p.g.a. detta.
Innehåll
Medlem måste beskriva konstverket, inklusive men inte begränsat till dimensioner, medium och eventuella andra uppgifter.

Konstverket samt all information måste följa svensk lag och får absolut inte innehålla pornografiskt, rasistiskt, våld, våldsamt uttryck eller på annat sätt stötande material eller som kan uppfattas som stötande.
Politisk konst med uppenbar koppling till partier eller partimedlemmar/partiledare är inte godkänt på konstblocket.se.
Konstblocket förbehåller sig rätten att ta bort alla konstverk som bryter mot dessa villkor, svensk lag eller som konstblocket anses vara olämpliga.

Länkar, html kod, eller annat som påverkar sidorna på konstblocket får absolut inte finnas någonstans på medlems sidor eller i konstverkens namn, info, sökord m.m.
Sökord får inte manipuleras/skrivas på så sätt att det medvetet ska hamna först i eventuella sökning som de inte passar in i (Exempel är att ange tecknet # före sökord för att hamna före andra sökord.).
Om detta upptäckts, kan detta leda avslutande av medlemskap.

Som medlem på konstblocket.se, får medlemmar även chansen att visas på veckanskonst.se (endast stödmedlemmar) samt dagenskonst.se (alla medlemmar).
Här förklaras processen för att välja konstverk som visas på dessa sidor, inklusive det faktum att medlems konstverk kan visas utan hens vetskap på dagenskonst.se.

Urvalsprocess för veckanskonst.se (endast för stödmedlemmar):

  1. Veckanskonst.se väljer slumpvis ut en medlem som är en stödmedlem för att visa deras konstverk under en vecka (om de har minst 4 konstverk i sitt galleri). Denna medlem kan endast väljas 1 gång tills alla stödmedlemmar fått en chans att visas.
  2. Detta urval är helt slumpmässigt, och stödmedlemmens får ett e-postmeddelande om att deras konst kommer att visas under veckan.
  3. När alla stödmedlemmar har visats, börjar valprocessen om igen.


Urvalsprocess för dagenskonst.se (för alla medlemmar):

  1. Dagenskonst.se visar slumpmässigt valda medlemmars konst under en dag.
  2. Alla medlemmar, oavsett om de är stödmedlemmar eller inte, kan vara föremål för urvalsprocessen (om de har minst 4 konstverk i sitt galleri) för att visa deras verk på dagenskonst.se.
  3. Detta urval är också helt slumpmässigt, och medlemmens verk kommer att visas utan deras vetskap.
  4. När alla medlemmar har visats, börjar valprocessen om igen.


Det är viktigt att notera att endast stödmedlemmar väljs ut för att visas på veckanskonst.se, medan dagenskonst.se väljer slumpmässigt bland alla medlemmar.
Denna urvalsprocess är en del av vår strävan efter att främja och uppmuntra alla medlemmars kreativa arbete.
Era rättigheter som konstnärer respekteras och era konstverk kommer alltid att behandlas med största hänsyn.

Om ni har frågor eller oro angående konstvisningen är ni välkomna att kontakta konstblocket.se när som helst.
Tack för ert bidrag till vår gemenskap och förståelse för vår urvalsprocess.
Försäljning
Galleri
Konstblocket har ingen medverkan till eventuell försäljning av konstverk förutom att Konstblocket tillhandahåller ett galleri för att visa konstverk.
All försäljning sköts av medlem själv och den eventuella köparen.
De affärer som sker mellan medlem och köpare ansvarar medlem själv för och medlem ansvarar själv för att det sköts på korrekt sätt med betalning och leverans m.m.
Medlem ansvarar för att priset på konstverket är korrekt.
Konstblocket garanterar EJ försäljning utav medlems konstverk.
Reklam
Egen reklam
Ingen medlem får göra reklam på konstblocket.se utan direkt godkännande från Konstblocket.
Text om andra online gallerier eller länkar till andra online gallerier räknas som reklam och får inte förekomma.
Brytande av denna regel, kan leda till direkt avslutande av medlemskap.

De medlemmar som är stödmedlemmar får ange en länk till en annan sida men då endast genom mallarna.
Vid osäkerhet om vad som gäller angående detta, kontakta konstblocket för mer info och eventuellt godkännande.
Konstblocket reklam
Medlem godkänner att Konstblocket får använda valfri bild på medlems konstverk vid reklam för konstblocket.se hos tredje part samt eventuell reklam på konstblocket utan ersättning till medlem (varken ekonomisk eller annan ersättning).
Övervakning
Allmänt
Konstblocket har rätt att övervaka all information, alla profiler, alla bilder som finns på konstblocket.se för att säkerställa att inget strider mot svensk lag, konstblockets villkor och regler.
Konstblocket kan även välja att avsluta en medlems medlemskap utan förvarning och utan ekonomiskt eller annan ersättning.
Konstblocket har även rätten att avsluta medlemskap om det visar sig att medlem inte följer de regler och villkor som konstblocket har eller om medlem ej följer svensk lag (avslut sker även då utan ekonomiskt eller annan ersättning).
Begränsningar
Garantifriskrivning
Konstblocket tillhandahåller webbplatsen och tjänsterna "i befintligt skick" och ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.
Ansvarsbegränsning
Konstblocket garanterar inte att webbplatsen eller tjänsterna kommer att vara utan avbrott eller felfria.
Konstblocket kommer inte att hållas ansvarigt för några skador av något slag som uppstår från användningen av webbplatsen eller tjänsterna, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, straffskada eller följdskador.