konstblocket.se

Syntetism Konst

Vad är Syntetism Konst?

Syntetismen är en konststil som uppstod på 1800-talet och syftar till att förenkla former till deras mest grundläggande och syntetiska essens.

Historia

Syntetismen var en konstnärlig rörelse som strävade efter att förenkla konstverkens former och färger till deras mest väsentliga och abstrakta former. Detta skapade en mer symbolisk och stiliserad representation av motivet.

Karaktäristiska Drag

Den syntetiska konststilen fokuserade på att förenkla och abstrahera motiv för att betona konstverkets känslomässiga och symboliska innebörd. Konstnärerna använde ofta starka linjer och klara färger för att skapa en tydlig och enkel bild.

Syntetism idag

Även om syntetismen hade sin blomstringstid under 1800-talet, fortsätter dess inflytande att ha en viss påverkan på konstnärer och konststilar idag.

Betydande Konstnärer

  1. Paul Gauguin
  2. Émile Bernard
  3. Paul Sérusier