konstblocket.se

Symbolism Konst

Vad är Symbolism Konst?

Symbolismen inom konsten använder symboler och metaforer för att förmedla djupa meningar, andliga och känslomässiga uttryck i konstverk.

Historia

Symbolismen blomstrade under 1800-talet som en reaktion mot den industrialiserade världens rationalism. Konstnärer som Gustave Moreau och Gustav Klimt var betydande figurer inom rörelsen.

Karaktäristiska Drag

Symbolism konst kännetecknas av dess användning av symboler, ofta med en allegorisk innebörd, för att utforska djupa känslor, andlighet och metafysiska teman.

Symbolism idag

Även om symbolismen hade sin blomstringstid under 1800- och 1900-talen, fortsätter dess inflytande att vara närvarande inom konsten genom dess användning av symboler och metaforer.

Betydande Konstnärer

  1. Gustave Moreau
  2. Gustav Klimt
  3. Odilon Redon