konstblocket.se

Suprematism Konst

Vad är Suprematism Konst?

Suprematismen är en abstrakt konststil som framhäver geometriska former, särskilt kvadrater och cirklar, för att skapa konstverk som fokuserar på rent konstnärligt uttryck.

Historia

Suprematismen utvecklades på 1910-talet av konstnären Kazimir Malevich och anses vara en av de första fullständigt abstrakta konststilarna.

Karaktäristiska Drag

Suprematism konst kännetecknas av användningen av grundläggande geometriska former i kombination med ett begränsat färgschema för att skapa konstverk som uttrycker rent konstnärligt uttryck.

Suprematism idag

Trots att suprematismen hade sin blomstringstid under tidigt 1900-tal fortsätter dess influenser att inspirera moderna konstnärer och har lämnat ett betydande arv inom den abstrakta konstvärlden.

Betydande Konstnärer

  1. Kazimir Malevich
  2. El Lissitzky
  3. Osip Brik