konstblocket.se

Realism Konst

Vad är Realism Konst?

Realismen inom konsten syftar till att avbilda verkligheten med noggrannhet och fånga sanningen i sina verk. Det fokuserar på att skildra vardagliga scener och människor på ett verkligt och autentiskt sätt.

Historia

Realismen blomstrade under 1800-talet som en reaktion mot de idealiserade framställningarna inom konsten vid den tiden och många konstnärer som Gustave Courbet betraktas som pionjärer inom denna stil.

Karaktäristiska Drag

Realism konst kännetecknas av sin strävan efter att avbilda verkligheten med detaljerad precision och fånga sanningen i verkliga scener och människor utan idealisering eller överdrifter.

Realism idag

Trots att realismen hade sin höjdpunkt under 1800-talet fortsätter dess inflytande att påverka konstnärer idag, både i traditionell konst och i olika moderna tolkningar.

Betydande Konstnärer

  1. Gustave Courbet
  2. Honoré Daumier
  3. Ilya Repin