konstblocket.se

Opkonst Konst

Vad är Opkonst Konst?

Opkonst (optisk konst) är en konstform som använder optiska illusioner, visuella effekter och abstrakta mönster för att skapa verk som spelar med betraktarens sinne och skapar dynamiska visuella upplevelser.

Historia

Opkonstens rötter sträcker sig tillbaka till 1960-talet, och konstnärer som Victor Vasarely och Bridget Riley var några av dess förespråkare.

Karaktäristiska Drag

Opkonst konst kännetecknas av användningen av optiska illusioner, repeterande mönster och kontrasterande färger för att skapa visuella effekter som kan ge intryck av rörelse, djup eller förändring.

Opkonst idag

Även om opkonsten har sina rötter från 1960-talet, fortsätter dess visuella experiment och tekniker att påverka samtida konstnärer och kreatörer idag.

Betydande Konstnärer

  1. Victor Vasarely
  2. Bridget Riley
  3. Carlos Cruz-Diez