konstblocket.se

Naivism Konst

Vad är Naivism Konst?

Naivism är en konststil som betonar en enkel och oskuldsfull framställning av motivet, ofta med naiva eller barnsliga drag.

Historia

Naivismen har sina rötter i folkkonst och har utvecklats som en reaktion mot det komplexa och tekniska i modern konst. Den strävar efter att fånga livets enkelhet och naturlighet.

Karaktäristiska Drag

Naivistiska konstverk kännetecknas ofta av enkla former, klara färger och barnsliga eller naiva drag. Motiven kan vara vardagliga scener eller naturmotiv målade på ett direkt och okonstlat sätt.

Naivism idag

Trots att naivismen har sina rötter i historien fortsätter den att influera konstnärer idag som strävar efter att fånga enkelheten och oskuldsfullheten i sitt skapande.

Betydande Konstnärer

  1. Henri Rousseau
  2. Grandma Moses
  3. Ferdinand Cheval