konstblocket.se

Kubism Konst

Vad är Kubism Konst?

Kubismen var en avantgardistisk konstriktning som omdefinierade konstens gränser genom att använda geometriska former, fragmentering och avancerade perspektiv för att skapa abstrakta och ofta komplexa verk.

Historia

Kubismen uppstod under början av 1900-talet och konstnärer som Pablo Picasso och Georges Braque var pionjärer inom denna stil.

Karaktäristiska Drag

Kubism konst utmärks av användningen av geometriska former, avancerade perspektiv och sammanfogande av olika vinklar för att ge en alternativ synvinkel på motivet.

Kubism idag

Trots att kubismen blomstrade under tidigt 1900-tal, fortsätter dess inflytande att vara synligt inom samtida konst och inspirerar fortfarande konstnärer över hela världen.

Betydande Konstnärer

  1. Pablo Picasso
  2. Georges Braque
  3. Juan Gris