konstblocket.se

Impressionism Konst

Vad är Impressionism Konst?

Impressionismen är en konstriktning som fokuserar på att fånga ögonblickets ljus, atmosfär och ögonblickets flyktiga natur. Konstnärer i denna rörelse strävade efter att fånga intryck snarare än exakta detaljer.

Historia

Impressionismen uppstod under 1800-talet och var banbrytande med sin användning av ljus och färg. Konstnärer som Claude Monet och Pierre-Auguste Renoir var några av de mest framstående impressionistiska konstnärerna.

Karaktäristiska Drag

Impressionism konst utmärks av snabba, lösa penseldrag, användningen av ljus och skugga för att fånga ögonblickets stämning och fokus på landskapsmålningar samt vardagliga ögonblick.

Impressionism idag

Även om impressionismen hade sitt ursprung under 1800-talet, fortsätter dess inflytande att inspirera konstnärer och dess tekniker är fortfarande viktiga inom konstvärlden idag.

Betydande Konstnärer

  1. Claude Monet
  2. Pierre-Auguste Renoir
  3. Edgar Degas