konstblocket.se

Futurism Konst

Vad är Futurism Konst?

Futurism är en konstriktning som betonar teknologi, rörelse och framtidens visioner. Konstnärer inom futurismen utforskade de moderna aspekterna av livet och inspirerades av teknologiska framsteg.

Historia

Futurismen uppstod under tidigt 1900-tal och fokuserade på att hylla det moderna samhället, teknologins påverkan och framtidens möjligheter. Konstnärer som Giacomo Balla och Umberto Boccioni var banbrytande inom denna konstriktning.

Karaktäristiska Drag

Futurismen återspeglar ofta rörelse, hastighet och teknologins inflytande på samhället. Konstnärerna strävade efter att fånga känslan av modernitet och framtidens potential.

Futurism idag

Även om futurismen hade sitt ursprung under tidigt 1900-tal, fortsätter dess inflytande att vara en källa till inspiration för moderna konstnärer och deras skapelser.

Betydande Konstnärer

  1. Giacomo Balla
  2. Umberto Boccioni
  3. Gino Severini