konstblocket.se

Expressionism Konst

Vad är Expressionism Konst?

Expressionism är en konstform som fokuserar på att uttrycka djupa känslor och inre världar. Genom kraftfulla uttryck och abstraktion återspeglar expressionistisk konst ofta konstnärens subjektiva upplevelser och känslor.

Historia

Under tidigt 1900-tal växte expressionismen fram som en reaktion mot det förhärskande samhällets normer. Konstnärer som Edvard Munch och Egon Schiele var några av de drivande krafterna i rörelsens framväxt.

Karaktäristiska Drag

Expressionism konst utmärks av starka känslor, dramatiska former och abstraktion. Konstnärerna strävar efter att uttrycka känslor och inre tillstånd snarare än att skildra verkligheten i traditionell bemärkelse.

Expressionism idag

Även om expressionismen började under tidigt 1900-tal fortsätter dess inflytande att inspirera och påverka modern konst och kulturella uttryck.

Betydande Konstnärer

  1. Edvard Munch
  2. Egon Schiele
  3. Emil Nolde