konstblocket.se

Dadaism Konst

Vad är Dadaism Konst?

Dadaism är en konstriktning känd för sin subversiva natur och ironiska syn på samhället. Den utmanar konventioner och traditionella idéer om konst, vilket resulterar i provokativa och absurda verk.

Historia

Under början av 1900-talet föddes Dadaism som en reaktion mot samhällets normer och kulturella förväntningar. Konstnärer som Hugo Ball och Tristan Tzara spelade en betydande roll i rörelsens tillkomst.

Karaktäristiska Drag

Dadaism konst karakteriseras av sin anti-konstnärliga natur och bruket av ironi, nonsens och chockvärde för att ifrågasätta konventionella normer.

Dadaism idag

Även om Dadaism var en rörelse från det tidiga 1900-talet fortsätter dess inflytande att inspirera konstnärer idag. Dess subversiva anda lever vidare i samtida konst och kulturella uttryck.

Betydande Konstnärer

  1. Marcel Duchamp
  2. Sophie Taeuber-Arp
  3. Francis Picabia